Events

BOBE talks x engage in change

Kom med och skapa förändring, lyfta frågan och vara med i diskussionen kring norm och värderingar! Du får möjlighet att delta i en inspirerande eftermiddag med temat Engage in Change för de Afro-nordiska community

Black Owned Business and Entrepreneurship (BOBE) och Drivhuset bjuder in till ett evenemang med fokus på engagemang för förändring och inkludering.

“Det finns anledning för oss att ha en självbild som ett öppet
och tolerant land, men vi är samtidigt ett av de mest etniskt segregerade länderna i Europa vad gäller boende och på arbetsmarknaden.”
Utdrag från rapporten Vit, svart eller brun av Kitimbwa Sabuni, Vidga normen, Länsstyrelsen Stockholm.

————————————————————
Vi välkomnar alla! Entreprenörer, näringslivet, politiker, tjänstemän samt alla de som har i sitt uppdrag att arbeta med inkludering för att tillsammans diskutera mångfaldsbegreppet.
————————————————————

ANMÄLAN I BILJETTER – Begränsat antal platser!

/Black owned Businesses and Entrepreneurship Group & Drivhuset Göteborg

Availability

Friday, November 29, 2019

12:00 PM 5:00 PM

Location

YESBOX- Home of Entrepreneurs

Gamlestadens Fabriker hus B13,

Gamlestadsvägen 4, 415 02 Göteborg

HERE ARE SOME PHOTOS FROM OUR PREVIOUS EVENT

Be Part of our
Next Community Events

Be part of our next Community Events & meet other people like you.
Share, discuss & Enjoy new experiences!

Join today and meet lots of other black owned businesses just like you. Lets have som amazing time!

Register Now